Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Loučky byl založen 15.3.1887, dne 27.10.1887 mu byly schváleny stanovy.

V současné době má 40 členů. Jeho členové se pravidelně účastní hasičských soutěží, tradičně pořádají vepřové hody, posezení pro starší generaci s harmonikou, pořádají ples a diskotéky. Další z jejich aktivit je příprava a pálení čarodějnic, zajišťování sběru železného šrotu.