TJ Sokol Loučky

TJ Sokol Loučky byl založen 23.12.1903.

V současné době má Sokol 44 členů, mezi nimiž jsou i obyvatelé okolních vesnic. V majetku Sokola je i budova sokolovny, která v minulých letech sloužila i jako kino. V současné době je využívána jednak jako tělocvična a v neposlední řadě jako kulturní stánek na pořádání společenských zábav, plesů a diskoték. Sokolové pravidelně pořádají turnaj ve stolní tenise, dvakrát v týdnu se scházejí na volejbal a fotbalový oddíl hraje každý týden na travnatém hřišti fotbal, přes zimu potom v sokolovně florbal. Ve spolupráci s OÚ a SDH pořádají sokolové každoročně vánoční nadílku pro děti a dětský den.